Mobilități de studii și practică Erasmus+

Erasmus+

Departamentul de Relații Internaționale din cadrul Universității Politehnica Timișoara, în colaborare cu Biblioteca UPT, organizează sesiuni de informare și training privind mobilitățile de studii și practică pentru studenții și absolvenții UPT în Europa și în afara ei 2018/2019.

Ce înseamnă Erasmus +?

Programul Erasmus+ (2014-2021) este un program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport, recunoscut pe plan mondial ca fiind cel mai amplu şi accesibil program de schimb universitar. Acesta permite studenților Universității Politehnica Timișoara să beneficieze de sprijin financiar pentru efectuarea unor mobilități de studii.

Țările participante la mobilitățile de studii sunt: state membre ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria); state candidate la admiterea în UE (Macedonia, Turcia); state membre ale SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). În aceeași ordine de idei, țările partenere ale programului sunt: India, Japonia, Mauritius, SUA.

Cine poate candida?

  • Studenții care sunt înmatriculați la UPT la studii de licență, masterat sau doctorat, cu excepția doctoranzilor implicați în proiecte pe fonduri structurale. Un student aflat în ultimul an de studiu la un program de licență poate candida pentru o mobilitate de studii care se va derula în primul an de masterat (mobilitatea se va putea realiza doar dacă în urma concursului de admitere studentul este admis la un program de masterat în UPT). Pentru stagiile de practică ale absolvenților candidatura se poate depune doar cât timp contractul de studii este valid.
  • Cu bune cunoștințe de limbi străine. Pentru mobilitățile de studii se va consulta lista de acorduri în care se precizează în ce limbi se poate studia la universitatea parteneră și ce nivel de competență lingvistică trebuie atins înainte de plecare.
  • Care respectă prevederile programului privind durata minimă a unei mobilități și numărul total de zile de mobilitate. În cadrul programului Erasmus+ studenții au posibilitatea să studieze și/sau să efectueze stagii de practică în străinătate cu condiția ca durata cumulată a acestora să nu depășească 720 de zile (în domeniul arhitectură licență + master), respectiv 360 de zile (alte domenii) în fiecare ciclu de studii (licență, master sau doctorat). Durata minimă a unei mobilități de studii este de 90 de zile, iar a unei mobilități de practică este de 60 de zile. Zilele aferente stagiilor de practică ale absolvenților se consideră că fac parte din ciclul de studii recent absolvit. Programul Erasmus+ este o continuare a programului LLP-Erasmus, astfel că zilele de mobilitate LLP-Erasmus efectuate se vor scădea din numărul maxim de zile de mobilitate posibile.

Calendarul evenimentelor

În încheiere, este importantă menționarea faptului că activitățile corespunzătoare programului Erasmus+ se vor desfășura după cum urmează:

21.03.2018, ora 13:00 – PREZENTAREA MOBILITĂŢILOR DE STUDII ŞI DE PRACTICĂ (STUDENŢI / ABSOLVENŢI) – Biblioteca UPT, etajul IV, Zona Multimedia;

28.03.2018 – 29.03.2018 – PREZENTAREA ERASMUS+ LA ”ZILELE CARIEREI” – RESTAURANT UNIVERSITAR;

Pentru detalii suplimentare, poate fi accesat și site-ul Departamentului de Relații Internaționale al UPT.

Domeniul academic, Generale ,

Pin It on Pinterest