Informații utile privind cazarea studenților UPT

Cazare în cămin Studențesc 1MV

Pentru anul universitar 2017 – 2018, privind cazarea studenților în căminele Universității Politehnica Timișoara, în Complexul Studențesc, sunt disponibile următoarele informații:

1. Perioadă de desfășurare

Procesul de cazare se va desfășura în perioada 21.09.2017 – 25.09.2017, în intervalul orar 8:00 – 18:00.

2. Acte necesare

Actele necesare obligatorii pentru toți studenții, în vederea efectuării procesului de cazare sunt următoarele:
a) copie xerox după certificatul de naștere;
b) copie xerox după cartea de identitate;
c) 2 poze de tip buletin;

3. Metoda de plată

În vederea achitării taxei de cămin, studenții vor trebui sa aibă în posesie un card bancar valabil.

4. Informații suplimentare

Pentru a obține informații suplimentare legate de procesul de cazare, puteți suna la numărul 0256 404 321 sau trimite un e-mail la una din următoarele adrese: maria.palfalvi@upt.ro, marian.carciumaru@upt.ro.

5. Afișarea rezultatelor

Rezultatele repartițiilor locurilor de cazare pentru studenții din anul I vor fi afișate la avizierul din fața căminului 4C (str. Ion Vidu, nr.27 ), în data de 21.09.2017.

6. Gruparea în camere

Cererile de grupare se pot descărca de pe site-ul ccoc.upt.ro, de la secțiunea de Anunțuri, și se completează doar de către studenții admiși la ciclul de studii licență în anul I la facultățile din cadrul UPT, în sesiunea din luna iulie. Acestea vor fi trimise în formă scanată la una din următoarele adrese de e-mail: cristina.saracin@upt.ro, maria.palfalvi@upt.ro, marian.carciumaru@upt.ro până la data de 05.09.2017.

7. Scutirea de taxe

Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine și internate. De aceleași facilități beneficiază și copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ, precum și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ (cu referire la Legea Educației Naționale 1/2011, actualizată 2017).

În acest sens, studenții trebuie să prezinte suplimentar o adeverință de la locul de muncă al părintelui, vizată în prealabil de către Inspectoratul Școlar și copie după decizia de pensionare sau copie după certificatul de deces,după caz.

8. Masa la cantina UPT

Pe parcursul anului de studii, din incinta Cantinei Studențești a UPT se pot achiziționa cartele de masă la un preț unitar de 8 lei, prin intermediul cărora se poate servi o masă caldă la alegere, în cadrul Cantinei Studențești sau al Bufetului 1MV.

9. Important

În cazul în care pe formularul de înscriere la facultate a fost bifată și opțiunea de cazare, solicitantul NU mai trebuie să depună o altă cerere de cazare la Direcția Socială a UPT (căminul 4C).

În cazul în care aveți și alte întrebări sau doriți să aflați mai multe detalii cu privire la subiectul cazărilor, nu ezitați să ne trimiteți un e-mail la adresa cospol@upt.ro.

Generale , , , , , ,

Pin It on Pinterest