Apel Candidaturi Studenți Reprezentanți în Consiliul de Administrație, Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității și Comisia de Etică Universitară a UPT

UPDATE 21.12.2023: În urma ședinței CRS UPT (Comisia pentru Reprezentare Studențească) din data de 21.12.2023, au fost alese pentru rolurile de reprezentare deschise spre candidaturi următoarele persoane:

Pentru Student Reprezentant în Consiliul de Administrație al UPT:

 • Paul STIEGELBAUER – AC, Master, Anul II;

Pentru Student Reprezentant în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a UPT:

 • Flavia PODARU – SC, Licență, Anul III;
 • Alexandru BRĂESCU – AC, Licență, Anul IV;

Pentru Student Reprezentant în Comisia de Etică Universitară a UPT:

 • Mihaela ARDELEAN – ARH, Licență, Anul IV;
 • Roxana ALEXANDRU – CHIM, Licență, Anul IV;
 • Alexandru BRĂESCU – AC, Licență, Anul IV.

În plus, fiind primul context de întâlnire între studenții senatori aleși pentru noul mandat, aceștia și-au ales și Președintele Comisiei pentru Probleme Studențești a Senatului UPT, anume pe Roxana ALEXANDRU – CHIM, Licență, Anul IV.

Posibilele contestații se pot depune prin mail la adresa cospol@upt.ro până la data de 23.12.2023, ora 12:00.


UPDATE 17.12.2023: Candidaturile primite în urma apelului pentru posturile de student reprezentant se regăsesc mai jos. Documentele aferente acestor candidaturi pot fi consultate la următorul link.

Pentru Student Reprezentant în Consiliul de Administrație al UPT:

 • Paul STIEGELBAUER – AC, Master, Anul II;

Pentru Student Reprezentant în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a UPT:

 • Flavia PODARU – SC, Licență, Anul III;
 • Alexandru BRĂESCU – AC, Licență, Anul IV;

Pentru Student Reprezentant în Comisia de Etică Universitară a UPT:

 • Mihaela ARDELEAN – ARH, Licență, Anul IV;
 • Roxana ALEXANDRU – CHIM, Licență, Anul IV;
 • Dragoș PĂTRAȘCU * – MPT, Master, Anul I;
 • Alexandru BRĂESCU – AC, Licență, Anul IV.

Alegerea studenților reprezentanți se va întâmpla într-o ședință comună a studenților senatori nou aleși și a organizațiilor membre „COSPol” din data de 21.12.2023, în care se va vota în concordanță cu regulamentul de alegeri pentru fiecare tip de poziție de reprezentant în parte.

* candidatura a fost retrasă înaintea susținerii alegerilor


În perioada 12.12.2023 – 21.12.2023 se va desfășura, conform calendarului, procesul de alegere pentru funcțiile de reprezentant al studenților în Consiliul de Administrație, reprezentant al studenților în Comisia de Etică Universitară și reprezentant al studenților în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Universității Politehnica Timișoara.

Se deschide așadar apelul pentru următoarele poziții de studenți reprezentanți:

 • 1 reprezentant în Consiliul de Administrație al UPT;
 • 3 reprezentanți în Comisia de Etică Universitară a UPT;
 • 2 reprezentanți în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a UPT.

Conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea alegerilor reprezentanților studenților din Universitatea Politehnica Timișoara, pentru aceste poziții de reprezentare, masa electoare este după cum urmează:

 • Câte un reprezentant al tuturor organizațiilor membre a grupului de inițiativă „COSPol”, în cazul reprezentanților studenților în Consiliul de Administrație și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității;
 • Totalitatea studenților reprezentanți în Senatul UPT, în cazul reprezentanților studenților în Comisia de Etică Universitară.

Conform aceluiași regulament, pentru fiecare din aceste poziții de reprezentare poate candida orice student din UPT, indiferent de specializare, forma de învățământ sau ciclu de studii.

Studenții ce care își doresc să candideze pentru una dintre funcțiile menționate anterior vor transmite dosarul de candidatură, în format digital, semnat pe fiecare pagină a documentelor, la adresa de e-mail cospol@upt.ro, până la data de 16.12.2023. Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

 • Curriculum Vitae;
 • Scrisoare de intenție;
 • Adeverință din partea facultății, ce atestă calitatea de student al UPT;
 • Plan managerial.

Pentru asigurarea unui proces corect și transparent, componența celor două comisii necesare conform regulamentului, se poate verifica accesând link-urile de mai jos:

Noutăți COSPol

Pin It on Pinterest