Procesul de acordare a burselor în UPT în semestrul I al anului universitar 2023-2024

În concordanță cu modificările aduse de Legea Învățământului Superior Nr. 199/2023 și Ordinul de Ministrul Nr. 6463/2023 referitor la criteriile generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, au fost aduse la zi metodologia de acordare a burselor de la bugetul de stat în UPT și cuantumurile categoriilor de burse stabilite în respectiva metodologie.

Astfel, noile categorii, criterii și sume aferente fiecărei categorii de bursă, pentru care se lansează procesul de acordare, sunt:

 • Burse pentru rezultate academice:
  • Burse de excelenţă olimpică I/internaţională (EO) – premii la olimpiade internaționale liceale:
   • EO1 – Premiul I – 3300 lei / lună;
   • EO2 – Premiul II – 2475 lei / lună;
   • EO3 – Premiul III – 1650 lei / lună;
  • Burse de performanță:
   • Licență
    • Bursă de performanță 1 (P1) – medie de bursă = 10 – 1500 lei / lună;
    • Bursă de performanță 2 (P2) – medie de bursă >= 9.5 – 1200 lei / lună;
    • Bursă de performanța 3 (P3) – medie de bursă < 9.5 – 1000 lei / lună;
    • Bursă de performanță științifică (PS) – articole, brevete, invenții – 1300 lei / lună;
   • Master
    • Bursă de performanță de master (PM) – 1200 lei / lună;
 • Burse pentru sprijin social:
  • Burse sociale:
   • Bursă socială (S) – situație familială dezavantajoasă / boală / venit redus – 900 lei / lună;
   • Bursă socială ocazională (SO) – situații specificate în metodologie – 900 lei / lună;
 • Burse pentru alte activități (din venituri propri, cu procedură separată):
  • Burse speciale;
  • Burse de performanță sportivă.

Calendarul de desfășurare a procesului de acoradare a burselor și documentele necesare solicitării de bursă socială sunt prezentate în anunțul de mai jos. Fiecare facultate gestionează individual procesul, în raport cu bugetul ce îi va fi acordat, proporțional cu numărul de studenți bugetați ai acelei facultăți. Bursele se acordă în raport cu criteriile stabilite de metodologie și în limita bugetului disponibil. Documentele necesare solicitării de bursă socială se pot depune în perioada 06.11.2023 – 24.11.2023.

Noutăți COSPol

Pin It on Pinterest