Modalitatea de obținere a vizei de flotant pentru participarea la alegerile locale 2024 în orașul de studii

În contextul anului 2024 puternic marcat de numeroasele procese electorale, printre care alegerile locale la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, e necesar să facem cunoscută studenților procedura de obținere a vizei de flotant pentru cei cu reședința în altă localitate, dar care își doresc să poată participa la alegerile locale în Timișoara.

Având în vedere modificările legislative, termenul limită de obținere a vizei de flotant pentru a putea vota în orașul de studii la alegerile locale din data de 9 iunie 2024 este 10 aprilie 2024.


În caz excepțional, pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinței în locuri de cazare în comun – cămine, campusuri universitare, instituții de ocrotire şi protecție socială, la rubrica din cererea tip destinată găzduitorului se menționează datele administratorului imobilului (căminului), care semnează şi aplică ştampila administrației. Studenții cazați în campusuri universitare pot depune cererea personal ori prin intermediul administratorilor imobilelor.

Practic varianta cea mai simplă – mergi cu actul de identitate, contractul de închiriere și cererea tip (față-verso) la administratorul căminului tău și soliciți să îți fie inițiată de către dânșii procedura de atribuire a vizei de flotant.


Cealaltă variantă e depunerea personală a cererii, de exemplu dacă stai în chirie și nu la cămin. Conform site-ului Primăriei Municipiului Timișoara, depunerea actelor necesare se face pe bază de programare pe platforma – https://evpers.primariatm.ro/programare-carte-identitate – iar termenul de soluționare este de 5 zile lucrătoare, astfel vă recomandăm ca programarea făcută să nu depășească data de 3 aprilie 2024, inclusiv).

La înfățișarea din ziua și ora programării veți merge la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara cu următoarele documente:

  • cerere tip – se va imprima FAŢĂ-VERSO, pe o singură foaie;
  • actul de identitate al solicitantului, în original;
  • dacă este cazul, certificatele de naştere ale copiilor minori sub 14 ani, original şi copie;
  • contractul de închiriere – cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie (indiferent dacă e la cămin sau într-o altă chirie/locuință);
  • actul de identitate al găzduitorului – în cazul de față fiind administratorul căminului, respectiv proprietarul chiriei/locuinței;
  • declarația găzduitorului – din care să reiasă dacă la respectiva adresă au reşedinţa persoane care nu aparţin aceleiaşi familii.

Vă încurajăm să urmați în număr cât mai mare aceste proceduri pentru a contribui prin vot la viitorul orașului în care sunt șanse bune să locuiți pe termen lung!

Noutăți COSPol

Pin It on Pinterest