Alegeri Comitete Studențești de Cămin pentru anul universitar 2024-2025

UPDATE 25.05.2024:

În urma interviurilor pentru validarea candidaturilor depuse pentru alegerile Comitetelor Studențești de Cămin, pentru mandatul 2024-2025, listele finale cu candidații, alături de candidaturile acestora, se regăsesc la finalul acestui articol.

Alegerile pentru Comitetele Studențești de Cămin vor avea loc marți, 28 mai 2024, la parterul fiecărui cămin, în intervalul orar 12:00-20:00. Locatarii căminelor sunt așteptați să își exercite dreptul de vot și sunt rugați să aibă asupra lor carnetul de student/cartea de identitate.

Listele cu candidaturile pentru fiecare cămin în parte sunt următoarele:

 • Lista finală candidați Căminul 1MV;
 • Lista finală candidați Căminul 2MV;
 • Lista finală candidați Căminul 4C;
 • Lista finală candidați Căminul 7C;
 • Lista finală candidați Căminul 8C;
 • Lista finală candidați Căminul 9C;
 • Lista finală candidați Căminul 11C;
 • Lista finală candidați Căminul 14C;
 • Lista finală candidați Căminul 19C;
 • Lista finală candidați Căminul 20C;
 • Lista finală candidați Căminul 21C;
 • Lista finală candidați Căminul 22C.

Rezultatele testului de verificare a cunoștiințelor pentru responsabilii de rețea de internet și TV se regăsesc la următorul link.

Contestațiile se pot depune în termen de 24 de ore de la publicarea acestui articol (mai exact până luni, 26.05.2024, ora 23:59), la adresa de mail cospol@upt.ro.


UPDATE 22.05.2024:

După perioada de depunere a candidaturilor au fost înregistrate un număr de 77 de candidaturi pentru posturile din cadrul Comitetelor Studențești de Cămin. Dintre acestea, 3 au fost invalidate în timpul analizei preliminare pe baza criteriilor de a nu fi anterior exmatriculat, de a nu avea abateri în facultate sau în cămin.

Timp de 3 zile începând de azi (22.-24.05.2024) vor avea loc interviurile cu toți candidații în vederea validării candidaturii lor, toate informațiile necesare regăsindu-se mai jos în acest articol.

Testul pentru responsabilii de rețea va avea loc joi, 23.05.2024, de la ora 20:00, în sala de lectură et. 1, 4C.

În urma interviurilor, în data de 25.05.2024, se vor afișa listele cu persoanele eligibile pentru a candida în Comitetele de Cămin.

Pentru a afla mai multe informații despre întreg procesul de alegere a Comitetelor de Cămin, te rugăm să parcurgi actualizările anterioare ale articolului curent.

Listele cu candidaturile valide pentru fiecare cămin în parte, lista cu candidaturi invalide și detaliile legate de interviuri pentru fiecare cămin în parte sunt următoarele:

În cazul candidaturilor incomplete (s-au acceptat doar situațiile cu adeverințe lipsă sau insuficient de explicite), acestea se pot completa până în data de 24.05.2024, când se finalizează și interviurile cu candidații.

Vineri, 24.05.2024, în caz de forță majoră, se vor organiza interviuri cu candidații care nu au ajuns la acestea în zilele precedente conform programării.


Ca în fiecare an în această perioadă, COSPol este aici pentru a organiza procesul de alegere al comitetelor studențești de cămin. În acest sens, scopul nostru este de a te ajuta să alegi informat și conștient reprezentantul palierului și al căminului din care faci parte!

Rolul comitetelor este acela de a reprezenta interesele studenţilor cazaţi în cămin, în raport cu personalul angajat al UPT ce are răspunderi în administrarea căminelor, iar alegerea acestora se va desfășura conform regulamentului anexat acestui articol

Comitetul Studenţesc de Cămin este alcătuit din: un preşedinte de cămin, câte un responsabil de palier pentru fiecare dintre etajele căminului şi un responsabil de reţea de Internet şi TV a căminului.

Calendarul procesului de alegere din acest an este următorul:

 • 15.05 – 21.05.2024 – depunerea candidaturilor, pe adresa de e-mail cospol@upt.ro;
 • 22.05 – 24.05.2024 – interviuri cu candidații, acestea o să fie organizate de reprezentanți COSPol și vor avea loc seara, începând cu ora 18:00, conform unei programări stabilite de comun acord cu candidații;
 • 25.05.2024 – afișarea listelor cu candidații eligibili după interviuri;
 • 26.05.2024 – depunerea de contestații, pe adresa de e-mail cospol@upt.ro și soluționarea contestațiilor;
 • 27.05.2024 – afișarea listelor finale cu candidații;
 • 28.05.2024 – desfășurarea alegerilor în fiecare cămin.

Candidatura trebuie să conțină următoarele:

 • Adeverinţă de la facultate din care să rezulte că studentul:
  • Nu a fost exmatriculat;
  • Nu a avut abateri disciplinare.
 • Adeverinţă din partea administratorului de cămin unde a locuit anterior candidatul, dacă se aplică (a fost anterior cazat într-unul din căminele UPT), din care să rezulte că:
  • Nu a avut sancțiuni sau alte abateri disciplinare în cămin.
 • Curriculum Vitae cu poza;
 • Scrisoare de intenţie;
 • Plan managerial, în cazul candidaţilor la funcţia de preşedinte de comitet.

Documentele vor fi organizate sub forma unei arhive ZIP, denumită după numele candidatului. Arhiva va fi transmisă electronic la adresa cospol@upt.ro.

Membrii comitetelor studențești de cămin trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

 • Să aibă calitatea de studenţi ai UPT;
 • Să aibă calitatea de locatari ai căminului respectiv;
 • Să locuiască obligatoriu pe palierul de care răspund pe durata mandatului, în cazul responsabililor de palier.

În cazul în care oricare dintre cerințele de mai sus nu mai sunt îndeplinite de un membru al comitetului din unul dintre cămine, mandatul acestuia încetează de drept.

Candidaţii pentru funcţia de responsabil de reţea a căminului vor participa la un concurs organizat în acest scop, care va avea loc în perioada 22-24.05.2024, care va fi anunțat ulterior.

Nu au dreptul de a candida studenţii care au fost exmatriculaţi sau au avut abateri disciplinare în cămin.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor Comitetelor Studenţeşti de Cămin în Universitatea Politehnica Timişoara poate fi citit integral aici, iar regulamentul privind organizarea și funcționarea complexului de cazare al UPT poate fi consultat aici.

Noutăți COSPol

Pin It on Pinterest