Universitatea Politehnica Timișoara a stabilit modul de desfășurare al procesului didactic pentru semestrul al II-lea

În cadrul ședinței de Senat din data de 17.02.2022, Universitatea Politehnica Timișoara a stabilit modul de desfășurare al activităților didactice pe durata semestrul II al anului universitar 2021-2022. 

În funcție de situația epidemiologică la nivelul municipiului Timișoara, respectiv Hunedoara, de infrastructură, de specificul programelor de studiu și de resursa umană, activitatea didactică în semestrul II se va organiza după următoarele scenarii:

Scenariul 1: Participarea studenților la activitățile didactice în sistem mixt, astfel:

  • Anii neterminali licență – participarea în sistem mixt a studenților la activitățile didactice, cu realizarea activităților de curs în regim online, respectiv a activităților aplicative față în față, cu respectarea și aplicarea normelor de protecție;
  • Anii terminali licență – participarea studenților la activitățile de curs în regim online. Modul de desfășurare a activităților aplicative va fi decis la nivelul fiecărei facultăți, prin hotărâre a Biroului Consiliului Facultății, în raport cu specificul și particularitatea acesteia;
  • Anii I-II master – participarea în regim online a studenților la toate activitățile didactice.

Scenariul 2: Participarea tuturor studenților la activități didactice online.

Hotărârea de Senat Nr. 41/17.02.2022, care cuprinde cele menționate anterior poate fi consultată integral în atașamentul de mai jos.

Ca urmare a Hotărârii Senatului nr. 41/17.02.2022, decizia Consiliului de Administrație din data de 18.02.2022 este ca, pe durata semestrului II din anul universitar 2021-2022, facultățile UPT își vor desfășura activitățile didactice după scenariu 1.

Hotărârea de Senat: HS_41_17.02.2022_Aprob.-procedura-derulare-activ.didactice.-sem.II-an-univ2021-2022

Hotărârea Consiliului de Administrație: HCA_scenariu-sem-II-2021-2022

Generale

Pin It on Pinterest