Informații cazare și servicii sociale pentru anul universitar 2023 – 2024

Printre primii pași din viața unui student care începe un nou ciclu de studii se va afla asigurarea unei locuințe pe perioada facultății. Dacă decizia luată pentru acest aspect este de a apela la seriviciile de cazare puse la dispoziție de Universitatea Politehnica Timișoara, atunci articolul prezent oferă informații utile pentru înțelegerea etapelor necesare de parcurs pentru a beneficia de un astfel de loc în căminele UPT.

Atenție!

 • Aceste detalii se adresează exclusiv studenților de anul I admiși într-un program de studii (licență sau masterat) al Universității Politehnica Timișoara;
 • Studenții altor universități vor participa la un proces separat de repartizare a locurilor de cazare în căminele UPT, în limita locurilor disponibile, începând cu data de 25.09.2023, după cazarea studenților UPT, aceștia având prioritate;
 • Studenții UPT de alt an decât anul I și fără precazare pot solicita loc de cazare începând cu data de 28 august 2023, prin transmiterea unei solicitări pe mail către dna. Director al Direcției Sociale UPT – maria.palfalvi@upt.ro;
 • Studenții UPT care au deja precazare făcută vor putea veni direct să își preia camera la administrația căminului unde au fost repartizați începând cu data de 11.09.2023 dacă au locuit și pe perioada de vară în cămin și începând cu data de 18.09.2023, în caz contrar;
 • Studenții doctoranzi NU participă la procesul de precazare, aceștia fiind rugați să se adreseze administrației căminului unde au fost deja cazați pentru prelungirea contractului de cazare cu încă un an, în momentul în care au vizată legitimația de doctorand pentru anul universitar 2023-2024, iar în cazul în care nu au mai locuit până acum în cămin, sau își doresc schimbarea căminului se pot adresa Direcției Sociale UPT (căminul 4C) pentru a primi loc, tot în momentul în care au legitimația vizată.

Detalii pentru studenții admiși în anul I de LICENȚĂ (în sesiunea de admitere iulie 2023)

 • În cazul în care pe formularul de înscriere la facultate a fost bifată și opțiunea de cazare, solicitantul NU mai trebuie să depună o altă cerere de cazare la Direcția Socială a UPT (Căminul 4C). În caz contrar, o astfel de solicitare se poate transmite începând cu data de 28 august la adresa doamnei Director al Direcției Sociale UPT – maria.palfalvi@upt.ro;
 • Cererile de grupare (model atașat mai jos) se completează doar de către studenții admiși la ciclul de studii licență în anul I la facultățile din cadrul UPT, în sesiunea de admitere din luna iulie. Acestea vor fi trimise în formă scanată la adresa de e-mail: mirela.martinov@upt.ro, până la data de 31.08.2023;
 • Rezultatele repartițiilor locurilor de cazare pentru studenții din anul I vor fi afișate la avizierul din fața căminului 4CComplexul Studențesc, în data de 18.09.2023, iar pe site-ul UPT, la secțiunea cazări, în data de 17.09.2023;
 • Procesul de cazare se va desfășura în perioada 18.09.2023 – 25.09.2023, în intervalul orar 8:00 – 18:00;
 • Actele necesare obligatorii pentru toți studenții, în vederea efectuării procesului de cazare sunt următoarele:
  • copie xerox după cartea de identitate;
  • 1 poză tip buletin;
 • Copiii personalului didactic aflat în activitate trebuie să prezinte suplimentar o adeverință de la locul de muncă al părintelui, vizată în prealabil de către Inspectoratul Școlar, după caz (cu referire la Legea Educației Naționale 1/2011);
 • Studenții români de pretutindeni, admiși în anul I, se pot prezenta pentru cazare la Direcția Socială a UPT (Căminul 4C, camera 02), începând cu data de 18.09.2023;
 • Studenții admiși ca și olimpici vor fi cazați la Căminul 11C (2 în cameră);
 • În vederea achitării taxei de cămin, studenții vor trebui sa aibă în posesie un card bancar valabil;

Toate căminele sunt dotate cu frigidere în camere, bucătării și spălătorii comune.

Pe parcursul anului de studii, din incinta Cantinei Studențești a UPT se pot achiziționa cartele de masă la un preț unitar de 12,00 lei, prin intermediul cărora se poate servi o masă caldă la alegere, în cadrul Cantinei Studențești.

Pentru a obține informații suplimentare legate de procesul de cazare, puteți suna la numărul 0256-404321 (Direcția Socială UPT).

Detalii pentru studenții admiși în anul I de MASTER (în sesiunea de admitere iulie 2023)

Studenții care doresc să se cazeze în căminele UPT, pe baza contului instituțional pot realiza procesul de precazare online pe platforma  https://student.upt.ro/.

Pentru autentificare pe platforma https://student.upt.rocandidații absolvenți ai UPT vor folosi în continuare conturile instituționale utilizate pe durata ciclului de licență.

Pentru candidații absolvenți ai altor universități, au fost create conturi de student UPT (prenume.nume@student.upt.ro) care au fost comunicate prin email la adresa indicată în formularul de înscriere, respectiv prin mesaj la numărul de telefon declarat în același formular.

Procesul de precazare se desfășoară în perioada 8 – 31 august 2023 și cuprinde următoarele etape: 

 • 7-16 august 2023 – selectarea căminelor puse la dispoziție, în ordinea descrescătoare a preferințelor, online pe https://student.upt.ro;
   
 • 17-31 august 2023 – alegerea și confirmarea locului dorit în căminul în care ați fost repartizat, online pe https://student.upt.ro.

Menționăm că distribuirea în cămine se va face în funcție de media de admitere și de numărul de locuri disponibile în fiecare cămin, pentru anul I master. Pentru soluționarea eventualelor probleme întâmpinate pe parcursul procesului de precazare vă rugăm să  transmiteți un email la adresa: maria.palfalvi@upt.ro.

Noutăți COSPol

Pin It on Pinterest