Calendarul procesului de alegere pentru funcțiile de reprezentant al studenților în Consiliul de Administrație și Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

În perioada 20.02.2023 – 09.03.2023 se va desfășura procesul de alegere pentru funcțiile de reprezentant al studenților în Consiliul de Administrație și reprezentant al studenților în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Universității Politehnica Timișoara.

Conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru structurile și funcțiile de reprezentare a studenților din Universitatea Politehnica Timișoara, în urma împlinirii a 4 ani de activitate ca student reprezentant a studentului Alexandru Luca, postul de student reprezentant în Consiliul de Administrație al UPT se vacantează și se activează procedura de alegere a unui nou reprezentant.

Conform aceluiași regulament mai sus atașat, studentul reprezentant pentru fiecare dintre funcțiile scoase la concurs este ales în cadrul unei ședințe cu reprezentanții organizațiilor studențești membre ale grupului de inițiativă „COSPol”.

Studenții ce care își doresc să candideze pentru una dintre funcțiile menționate anterior vor transmite dosarul de candidatură, în format digital, semnat pe fiecare pagină a documentelor, la adresa de e-mail cospol.office@gmail.com, în strictă conformitate cu calendarul alegerilor. Dosarul de candidatură trebui să conțină următoarele elemente:

  • Curriculum Vitae;
  • Scrisoare de intenție;
  • Adeverință din partea facultății, ce atestă calitatea de student al Universității Politehnica Timișoara;
  • Plan managerial.

Pentru asigurarea unui proces corect și transparent, componența celor două comisii necesare conform regulamentului, se poate verifica accesând link-urile de mai jos:

Generale, Noutăți COSPol

Pin It on Pinterest