Calendarul pentru turul II de alegeri a Comitetelor Studențești de Cămin

În urma rezultatelor primului tur de alegeri ale comitetelor studențești de cămin, urmează să desfășurăm cel de-al doilea tur, cu scopul de a ocupa posturile rămase libere conform rezultatelor primului scurtin. Procesul de alegeri în cel de-al doilea tur va fi organizat conform aceluiași regulament de desfășurare a legerilor, anexat acestui articol. Pentru posturile vacante candidații care nu au obținut majoritate simplă pentru ocuparea funcțiilor candidate vor intra automat în competiția din cadrul turului II de scrutin. Pentru turul II de scrutin se vor scoate la concurs și celelalte locuri vacante.

Calendarul turului II al procesului de alegeri din acest an este următorul:

 • 30.05 – 06.06.2023 – depunerea candidaturilor, pe adresa de e-mail cospol@upt.ro;
 • 07.06 – 08.06.2023 – interviuri cu candidații, acestea o să fie organizate de reprezentanți COSPol și vor avea loc seara, începând cu ora 18:00, conform unei programări stabilite de comun acord cu candidații;
 • 09.06.2023 – afișarea listelor cu candidații eligibili după interviuri;
 • 10.06 – 11.06.2023 – depunerea de contestații, pe adresa de e-mail cospol@upt.ro și soluționarea contestațiilor;
 • 12.06.2023afișarea listelor finale cu candidații;
 • 14.06.2023 – desfășurarea alegerilor în fiecare cămin.

Comitetul Studenţesc de Cămin este alcătuit din: un preşedinte de cămin, câte un responsabil de palier pentru fiecare dintre palierele căminului şi un responsabil de reţea de Internet şi TV a căminului. Posturile vacante pentru fiecare cămin se prezintă după cum urmează:

 • Căminul 1MV: responsabil palier 3;
 • Căminul 2MV: responsabil palier 3, administrator de rețea;
 • Căminul 1C: responsabil palier 2;
 • Căminul 2C: responsabil parter, palier 1, palier 3;
 • Căminul 7C: responsabil palier 3;
 • Căminul 8C: președinte de comitet, responsabill palier 2, palier 4, administrator de rețea;
 • Căminul 9C: președinte de comitet, responsabil palier 1, palier 3, palier 4;
 • Căminul 11C: responsabil parter, palier 1, palier 2, palier 3, administrator de rețea;
 • Căminul 21C: administrator de rețea;
 • Căminul 22C: responsabil parter, palier 1, palier 4.

Candidatura trebuie să conțină următoarele:

 • Adeverinţă de la facultate din care să rezulte că studentul:
  • Nu a fost exmatriculat;
  • Nu a avut abateri disciplinare.
 • Adeverinţă din partea administratorului de cămin unde a locuit anterior candidatul, dacă se aplică (a fost anterior cazat într-unul din căminele UPT), din care să rezulte că:
  • Nu a avut sancțiuni sau alte abateri disciplinare în cămin.
 • Curriculum Vitae cu poza;
 • Scrisoare de intenţie;
 • Plan managerial, în cazul candidaţilor la funcţia de preşedinte de comitet.

Documentele vor fi organizate sub forma unei arhive ZIP, denumită după numele candidatului. Arhiva va fi transmisă electronic la adresa cospol@upt.ro.

Membrii comitetelor studențești de cămin trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

 • Să aibă calitatea de studenţi ai UPT;
 • Să aibă calitatea de locatari ai căminului respectiv;
 • Să locuiască obligatoriu pe palierul de care răspund pe durata mandatului, în cazul responsabililor de palier.

În cazul în care oricare dintre cerințele de mai sus nu mai sunt îndeplinite de un membru al comitetului din unul dintre cămine, mandatul acestuia încetează de drept.

Candidaţii pentru funcţia de responsabil de reţea a căminului vor participa la un concurs organizat în acest scop, care va avea loc în perioada 07 – 08.06.2023.

Nu au dreptul de a candida studenţii care au fost exmatriculaţi sau au avut abateri disciplinare în cămin.

Candidații pentru posturile rămase vacante care și-au depus candidaturile în turul I sunt eligibili din oficiu pentru a candida în turul II și nu mai trebuie să depună candidatura sau să susțină un interviu pentru a candida pe aceeași poziție rămasă încă vacantă. Dacă vreunul dintre aceștia își dorește să își retragă candidatura, trebuie să solicite prin e-mail acest lucru, la adresa cospol@upt.ro, până în data de 06.06.2023.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor Comitetelor Studenţeşti de Cămin în Universitatea Politehnica Timişoara poate fi citit integral aici.

Noutăți COSPol

Pin It on Pinterest