Calendarul pentru turul 2 de alegere a Comitetelor de Cămin

Conform regulamentelor UPT, în urma invalidării unor candidaturi în cadrul turului I de scrutin al alegerilor Comitetelor Studențești de Cămin, în perioada următoare va avea loc turul II al alegerilor. Candidații care nu au obținut majoritate simplă pentru ocuparea funcțiilor candidate vor intra automat în competiția din cadrul turului II de scrutin. Pentru turul II de scrutin se vor scoate la concurs și celelalte locuri vacante. 

Candidații pentru posturile rămase vacante care și-au depus candidaturile în turul I sunt eligibili din oficiu pentru a candida în turul II și nu mai trebuie să depună candidatura sau să susțină un interviu. Dacă vreunul dintre aceștia își dorește să își retragă candidatura, trebuie să solicite prin e-mail acest lucru, la adresa cospol.office@gmail.com, până în data de 08.06.2022.

Comitetul Studenţesc de Cămin este alcătuit din: un preşedinte de cămin, câte un responsabil de palier pentru fiecare dintre palierele căminului şi un responsabil de reţea de Internet şi TV a căminului.

Calendarul procesului de alegere din acest an este următorul:

 • 31.05 – 08.06.2022 – depunerea candidaturilor de către studenții care nu au trecut prin proces în turul I de scrutin, pe adresa de e-mail cospol.office@gmail.com
 • 09.06 – 10.06.2022 – interviuri cu candidații care nu au trecut prin proces în turul I de scrutin, acestea o să fie organizate de reprezentanți COSPol și vor avea loc seara, începând cu ora 19:00
 • 11.06.2022 – afișarea listelor cu candidații eligibili după interviuri
 • 13.06.2022 – depunerea de contestații la Rectorat, Cabinet Prorector cu Probleme de Învăţământ şi Problematică Studenţească
 • 14.06.2022afișarea listelor finale cu candidații
 • 15.06.2022 – desfășurarea alegerilor în fiecare cămin cu posturi vacante

Candidatura trebuie să conțină următoarele:

 • Adeverinţă de la facultate din care să rezulte că studentul:
  • nu a fost exmatriculat,
  • nu a avut abateri disciplinare şi
 • Adeverinţă din partea administratorului de cămin din care să rezulte dacă a avut amenzi sau alte abateri în cămin, precum și faptul că are precazare în căminul respectiv;
 • Curriculum Vitae cu poză;
 • Scrisoare de intenţie;
 • Plan managerial pentru candidaţii la funcţia de preşedinte de Comitet de Cămin. 

Documentele vor fi organizate sub forma unei arhive ZIP, denumită după numele candidatului. Arhiva va fi transmisă electronic la adresa cospol.office@gmail.com.

Candidaţii la funcţiile de preşedinte cămin şi responsabil palier trebuie să îndeplinească  următoarele cerinţe:

 • Să aibă calitatea de locatari  ai căminului respectiv indiferent dacă a mai făcut parte sau nu  până atunci din Comitetul de Cămin;
 • Să aibă calitatea de  studenţi ai  UPT;
 • În cazul responsabililor de paliere, să locuiască obligatoriu pe palierele de care răspund pe durata mandatului.

Pentru candidatură, în privința calității de locatar, se va lua în considerare repartizarea pe cămine de pe urma procesului de precazare realizat luna aceasta.

Candidaţii pentru funcţia de responsabil de reţea a căminului vor participa la un concurs organizat în acest scop, care va avea loc în perioada 09-10.06.2022.

Nu au dreptul de a candida studenţii care au fost exmatriculaţi sau au avut abateri disciplinare în cămin.

Posturile rămase vacante în urma turului I de scrutin sunt:

 • Căminul 1MV: responsabili paliere 2, 3, 4;
 • Căminul 2 MV: responsabili paliere 1, 2, 3, 4, 5, administrator de rețea;
 • Căminul 1C: președinte de comitet, responsabili paliere parter, 1, 2, 3;
 • Căminul 2C: responsabili paliere parter, 3;
 • Căminul 4C: responsabili paliere parter, 1, 2, administrator de rețea;
 • Căminul 7C: administrator rețea;
 • Căminul 8C: președinte de comitet, responsabili de paliere parter, 1, 4, administrator de rețea;
 • Cămin 9C: responsabili paliere parter, 3, administrator de rețea;
 • Cămin 11C: responsabili paliere 2, 3, 4;
 • Cămin 14C: niciun post vacant;
 • Cămin 19C: niciun post vacant;
 • Cămin 20C: niciun post vacant;
 • Cămin 21C: președinte de comitet, responsabili paliere parter, 1, 3, 4, 5;
 • Cămin 22C: responsabil palier 4, administrator de rețea;

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor Comitetelor Studenţeşti de Cămin în Universitatea Politehnica Timişoara poate fi citit integral aici.

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Complexului de Cazare al Universității Politehnica Timișoara poate fi consultat aici.

Generale

Pin It on Pinterest