Anunțare calendar alegeri Comitete Studențești de Cămin

Anual se desfășoară alegeri pentru componența comitetelor studențești de cămin, conform cu regulamentul anexat acestui articol. Comitete au drept scop reprezenta interesele studenţilor cazaţi în cămin, în raporturile cu personalul angajat al UPT ce are răspunderi în administrarea căminelor.

Comitetul Studenţesc de Cămin este alcătuit din: un preşedinte de cămin, câte un responsabil de palier pentru fiecare dintre palierele căminului şi un responsabil de reţea de Internet şi TV a căminului.

Calendarul procesului de alegere din acest an este următorul:

 • 17.05 – 23.05.2022 – depunerea candidaturilor, pe adresa de e-mail cospol.office@gmail.com
 • 24.05 – 26.05.2022 – interviuri cu candidații, acestea o să fie organizate de reprezentanți COSPol și vor avea loc seara, începând cu ora 18:00
 • 26.05.2022 – afișarea listelor cu candidații eligibili după interviuri
 • 27.05.2022 – depunerea de contestații la Rectorat, Cabinet Prorector cu Probleme de Învăţământ şi Problematică Studenţească
 • 28.05.2022afișarea listelor finale cu candidații
 • 30.05.2022 – desfășurarea alegerilor în fiecare cămin

Candidatura trebuie să conțină următoarele:

 • Adeverinţă de la facultate din care să rezulte că studentul:
  • nu a fost exmatriculat,
  • nu a avut abateri disciplinare şi
 • Adeverinţă din partea administratorului de cămin din care să rezulte dacă a avut amenzi sau alte abateri în cămin, precum și faptul că are precazare în căminul respectiv;
 • Curriculum Vitae cu poză;
 • Scrisoare de intenţie;
 • Plan managerial pentru candidaţii la funcţia de preşedinte de Comitet de Cămin. 

Documentele vor fi organizate sub forma unei arhive ZIP, denumită după numele candidatului. Arhiva va fi transmisă electronic la adresa cospol.office@gmail.com.

Candidaţii la funcţiile de preşedinte cămin şi responsabil palier trebuie să îndeplinească  următoarele cerinţe:

 • Să aibă calitatea de locatari  ai căminului respectiv indiferent dacă a mai făcut parte sau nu  până atunci din Comitetul de Cămin;
 • Să aibă calitatea de  studenţi ai  UPT;
 • În cazul responsabililor de paliere, să locuiască obligatoriu pe palierele de care răspund pe durata mandatului.

Pentru candidatură, în privința calității de locatar, se va lua în considerare repartizarea pe cămine de pe urma procesului de precazare realizat luna aceasta.

Candidaţii pentru funcţia de responsabil de reţea a căminului vor participa la un concurs organizat în acest scop, care va avea loc în perioada 24-26.05.2022.

Nu au dreptul de a candida studenţii care au fost exmatriculaţi sau au avut abateri disciplinare în cămin.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor Comitetelor Studenţeşti de Cămin în Universitatea Politehnica Timişoara poate fi citit integral aici.

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Complexului de Cazare al Universității Politehnica Timișoara poate fi consultat aici.

Generale

Pin It on Pinterest