Alegeri Comitete Studențești de Cămin pentru anul universitar 2023-2024

După cum v-am obișnuit în fiecare an, urmează să desfășurăm alegerile pentru componența comitetelor studențești de cămin, conform cu regulamentul anexat acestui articol. Rolul comitetelor este acela de a reprezenta interesele studenţilor cazaţi în cămin, în raport cu personalul angajat al UPT ce are răspunderi în administrarea căminelor.

Comitetul Studenţesc de Cămin este alcătuit din: un preşedinte de cămin, câte un responsabil de palier pentru fiecare dintre etajele căminului şi un responsabil de reţea de Internet şi TV a căminului.

Calendarul procesului de alegere din acest an este următorul:

 • 10.05 – 16.05.2023 – depunerea candidaturilor, pe adresa de e-mail cospol@upt.ro;
 • 17.05 – 19.05.2023 – interviuri cu candidații, acestea o să fie organizate de reprezentanți COSPol și vor avea loc seara, începând cu ora 18:00, conform unei programări stabilite de comun acord cu candidații;
 • 21.05.2023 – afișarea listelor cu candidații eligibili după interviuri;
 • 22.05.2023 – depunerea de contestații, pe adresa de e-mail cospol@upt.ro și soluționarea contestațiilor;
 • 23.05.2023 – afișarea listelor finale cu candidații;
 • 24.05.2023 – desfășurarea alegerilor în fiecare cămin.

Candidatura trebuie să conțină următoarele:

 • Adeverinţă de la facultate din care să rezulte că studentul:
  • Nu a fost exmatriculat;
  • Nu a avut abateri disciplinare.
 • Adeverinţă din partea administratorului de cămin unde a locuit anterior candidatul, dacă se aplică (a fost anterior cazat într-unul din căminele UPT), din care să rezulte că:
  • Nu a avut sancțiuni sau alte abateri disciplinare în cămin.
 • Curriculum Vitae cu poza;
 • Scrisoare de intenţie;
 • Plan managerial, în cazul candidaţilor la funcţia de preşedinte de comitet.

Documentele vor fi organizate sub forma unei arhive ZIP, denumită după numele candidatului. Arhiva va fi transmisă electronic la adresa cospol@upt.ro.

Membrii comitetelor studențești de cămin trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

 • Să aibă calitatea de studenţi ai UPT;
 • Să aibă calitatea de locatari ai căminului respectiv;
 • Să locuiască obligatoriu pe palierul de care răspund pe durata mandatului, în cazul responsabililor de palier.

În cazul în care oricare dintre cerințele de mai sus nu mai sunt îndeplinite de un membru al comitetului din unul dintre cămine, mandatul acestuia încetează de drept.

Candidaţii pentru funcţia de responsabil de reţea a căminului vor participa la un concurs organizat în acest scop, care va avea loc în perioada 17-19.05.2023.

Nu au dreptul de a candida studenţii care au fost exmatriculaţi sau au avut abateri disciplinare în cămin.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor Comitetelor Studenţeşti de Cămin în Universitatea Politehnica Timişoara poate fi citit integral aici.

Noutăți COSPol

Pin It on Pinterest